Tư tưởng chính trị và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị

gig-economy

Tư tưởng chính trị và trình độ lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chính trị và kinh tế xã hội. Giáo dục, đào tạo làm sao để các cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh… thấm nhuần tư tưởng chính trị không phải là một việc đơn giản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến công tác giáo dục chính trị bởi theo Bác “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Bác còn nói “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc.”

Tư tưởng chính trị quan trọng như thế nào?

chinh-tri

Tư tưởng chính trị là phương hướng, góc nhìn của cá nhân hay tổ chức cụ thể về quan hệ giữa các thành phần chính trị trong xã hội. Nhiều người nghĩ rằng phải có trình độ chính trị cao siêu mới có thể hiểu được tư tưởng chính trị của Đảng. Trên thực tế, nếu được đào tạo, giáo dục đúng cách thì tất cả mọi người đều có thể hiểu được tư tưởng chính trị này.

Khi hiểu được tư tưởng chính trị của Đảng, cán bộ lãnh đạo sẽ công tác tốt hơn và hướng tới mục tiêu chung là vì nước, vì dân. Với người dân, họ sẽ không bị lợi dụng bởi những thành phần có ý đồ xấu, không bị lôi kéo làm những việc ảnh hưởng tiêu cực đến chính trị nước nhà.

Vì thế, xây dựng Đảng về chính trị luôn là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Chỉ khi tư tưởng chính trị được thông suốt thì các cán bộ làm việc mới đạt hiệu quả cao. Các cán bộ không chỉ là người có trình độ lý luận chính trị mà tư tưởng còn phải thật thông, phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ.

Nhìn chung, người Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm nhiều đến chính trị và việc xây dựng Đảng về chính trị. Rất ít người đọc các báo cáo chính trị để nắm được tình hình đất nước trong những năm qua hay mục tiêu sắp tới là gì.

Trong đó, các báo cáo chính trị thường trình bày khá đầy đủ, rõ ràng về các thành tựu kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng… cũng như nêu ra các hạn chế trong thời gian qua. Tình hình xây dựng Đảng về chính trị diễn ra như thế nào cũng được đề cập trong báo cáo chính trị.

Thực hiện công tác giáo dục chính trị

Muốn tất cả mọi người đều có thể thấm nhuần tư tưởng chính trị của Đảng thì trước hết phải xây dựng Đảng về chính trị. Cán bộ lãnh đạo là những người đầu tiên cần phải thông suốt tư tưởng chính trị và có trình độ lý luận chính trị.

chinh-tri-2

Trình độ lý luận chính trị là gì? Trình độ lý luận chính trị được phân thành các cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp và được quy định bằng văn bản rõ ràng. Ví dụ, những người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành Mác-Lênin, đại học chuyên ngành Tư tưởng – Văn hóa… được công nhận là có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Còn những người đã tốt nghiệp các học viện, trường quân đội cấp phân đội không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, chỉ huy quân sự, công an thì chỉ được công nhận là có trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

Không chỉ được trang bị trình độ lý luận chính trị, các cán bộ lãnh đạo còn cần phải đề xuất và thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị và giáo dục chính trị đến các công chức, viên chức, sinh viên, học sinh… sao cho ai cũng nắm được tư tưởng chính trị của Đảng để không bị những thành phần xấu lợi dụng.

Các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở và chi bộ phải luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị. Các thầy, cô giáo phải là những tấm gương để học sinh, sinh viên noi theo và học hỏi lối sống tốt đẹp. Giáo dục về lòng yêu nước, tư tưởng chính trị… được lồng ghép thông qua những môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ để học sinh, sinh viên tiếp thu dễ dàng hơn.

Học sinh, sinh viên được coi là tương lai của đất nước. Vì thế, học sinh, sinh viên phải có ý thức chấp hành kỷ luật, tôn trọng pháp luật và quan tâm nhiều hơn đến tình hình chính trị nước nhà bằng cách theo dõi tin tức chính trị, báo cáo chính trị.

Kinh tế chính trị quốc tế – môn học quan trọng

Thực hiện công tác giáo dục chính trị, một số trường học có các ngành liên quan đã triển khai dạy bộ môn Kinh tế chính trị quốc tế. Kinh tế chính trị quốc tế là môn học thuộc ngành khoa học chính trị, nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế và chính trị trong quan hệ quốc tế.

gig-economy

Khái niệm “kinh tế chính trị” trong môn học Kinh tế chính trị quốc tế vẫn đang được nhiều người tranh luận. Có người cho rằng kinh tế chính trị là ngành học nghiên cứu cơ sở chính trị của các hoạt động kinh tế, cách thức mà các chính sách của chính phủ tác động đến hoạt động của thị trường.

Ngược lại, có người lại cho rằng trọng tâm của môn học Kinh tế chính trị xã hội là nghiên cứu cơ sở kinh tế của các hành động chính trị, cách thức mà các lực lượng kinh tế tác động và góp phần định hình các chính sách chính trị của các chính phủ.

Môn học này thường nghiên cứu về các vấn đề quốc tế như thị trường kinh tế và đầu tư tài chính quốc tế, rủi ro chính trị… và trang bị cho học viên một góc nhìn rộng lớn hơn về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế.

Để có một nền chính trị ổn định và tác động tích cực đến kinh tế, xã hội, mỗi cá nhân phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của tư tưởng chính trị. Các cán bộ cố gắng trau dồi trình độ lý luận chính trị và áp dụng kiến thức của mình vào thực tiễn để giúp ích cho nước nhà.

Nguồn : Passion Investment